Högläsning ur "Bita den hand som slår"

17.01.2021

Och på Hoi Förlags digitala bokmässa i november 2020 var det också dags för högläsning för medverkande författare. Så här bjuds på ett litet stycke.