Att skriva om samtidsfrågor: författardiskussion på digital bokmässa

17.01.2021

På Hois digitala bokmässa - Författarmötet - som hölls i november 2020 medverkade jag i en diskussion med temat "Att skriva om samtidsfrågor" tillsammans med författaren Alexander Koistinen. Vi pratar trafficking, terrorism och om att skildra människoöden som ligger långt bort ifrån ens egna erfarenheter. Länk till hela samtalet finns här.